Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Mezőnyárád településen 2005. augusztus 1-jétől a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi keretén belül működik.

A község a Mezőkeresztesi Területi irodához tartozik (Mezőkeresztes, Mezőnagymihály, Mezőnyárád, Vatta, Csincse településekkel egyetemben), ahol a gyermekjóléti szolgálat családgondozója Bodroginé Okos Emese, a családsegítő szolgálat családgondozója pedig Grófné Balla Erika.

Családsegítő Szolgálat segítséget nyújt a személyek, családok kapcsolatkészségének javításához, pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez. Kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyben részesülőkkel, információkat gyűjt és ad. Közreműködik továbbá ügyintézésekben (pl.: hivatalos levélírásban segítség, nyugdíjigénylések, fellebbezések írása, családtámogatási ellátások igénylése stb.)

A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a gyermek testi-lelki egészségének családban történő nevelésének elősegítése érdekében:

  • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
  • A családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.
  • A szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése.
  • Szabadidős programok szervezése.
  • Hivatalos ügyek intézésének segítése.

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatása térítésmentes. 

Ügyfélfogadás

Ideje: csütörtök 13-16 óra között

Helye: Polgármesteri Hivatal családgondozói irodája

Mezőnyárád, Szent István király u. 105.

Tel.: 49/425-255

Elérhetőségek

Központ: 3400 Mezőkövesd, Marx Károly u.1.

49/313-867

Területi Iroda

3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 30.

49/530-045

KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasó! Kedves Látogató!

Községünk valamennyi lakosa nevében köszöntöm Önt weboldalunkon!

Önkormányzatunk kiemelt feladatának tekinti a község iránt érdeklődők korrekt, gyors és pontos tájékoztatását, ezért szeretnénk az internet biztosította lehetőségeket is felhasználni. Igyekszünk minden olyan információt a világhálón megosztani Önökkel, ami Mezőnyárád községgel kapcsolatosan érdeklődésre tarthat számot.

Külön figyelmet fordítunk az önkormányzati és intézményi munka megismertetésére, rendezvények, sikerek, események publikálására megosztására.

Az önkormányzat őrizni és gazdagítani igyekszik a község értékeit. Célunk, hogy Mezőnyárád nyugodt, egészséges, korszerű otthona legyen polgárainak és vonzó célpontja vendégeinek.

Bárdos József Szabolcs
polgármester

KAPCSOLAT

MEZŐNYÁRÁDI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3421 Mezőnyárád
Szent István király út 105.

Telefon: +36-49-425-255
Fax:       +36-49-425-242

E-mail: mezonyarad.hivatal@gmail.com