Mezőnyárádi Polgárőr Egyesület
 
1999.01.21.
 
A rendszerváltást követően az előző évekhez képest a vagyon elleni bűncselekmények nagymértékben meg növekedtek az országban. Ez alól nem volt kivétel a községünk sem, első sorban boltok, italboltok és vállalkozások telephelyei voltak a célpontok.

Ennek az áldatlan állapotnak a megszüntetésére kezdeményezték a helyi vállalkozások egy szervezet létrehozását, melyre Zán Józsefet kérték fel. Célja a közterületi illetve vagyon elleni bűncselekmények megelőzése, csökkentése. A vállalkozók és önkormányzat támogatásával 1999. január 21.-én alakult meg a Település Polgárőr Egyesület, később Polgárőr Egyesület. Az alapító gyűlésen részt vettek: Dr. Horváth László polgármester, Kádár András Bükkábrányi rendőrség vezetője, Kozma László B.A.Z. megyei Polgárőr szövetség alelnöke és 12 alapító tag. Megvitatásra került az alapító okirat és el lettek fogadva az akkori vezetőségi tagok, mely így állt fel: Dr. Horváth László elnök, Demeter László elnök helyettes, Zán József jegyzőkönyvvezető, Udvari János gazd. felelős, Stefán Zoltán és Tóth László hitelesítők. Meghatároztuk az egyesület elsődleges feladatát, mely figyelő-járőr szolgálat és főleg jelzésadás a rendőrség felé az észlelt eseményekről.

Együttműködési szerződéseket kötöttünk a Mezőkövesdi és Bükkábrányi rendőrséggel, a Posta Biztonsági Szolgálattal és a helyi Önkormányzattal. A kezdeti időszakban a vállalkozók és saját befizetéseinkből dolgoztunk, majd későbbiekben az Önkormányzat által biztosított támogatásból. Sajnos a vállalkozók támogatása mára teljesen leszűkült 2-3 főre, attól függetlenül, hogy továbbra is ellenőrzés alatt tartjuk a telephelyeiket. Létszámunk változó volt az elmúlt 10 évben, legtöbb 21 fő volt ez mára, 10 főre csökkent. Attól függetlenül, hogy csekély létszámmal dolgozunk, eredményeket tudunk felmutatni, így Pl.: 2008-ban betöréses lopás nem volt községünkben, egyéb vagyon elleni lopások száma (nem pontos adat) kb. 12-13. Ez elsősorban a lakosság hanyag és komolytalan hozzáállásának az eredménye. A vattai presszó betörőjének, a centrál és temetői fosztogatónak a lebukása is nekünk köszönhető, de a mi rendszámos füzetünknek is nagy szerepe volt a keresztesi úti betörés (Kis Józsi bácsi esete) elkövetőinek felderítésében és elfogásában. Minden árvízi védekezésnél ott voltunk, és ott voltunk továbbá az emődi kislány kutatásánál is 3 napon keresztül. A mezőkövesdi rendőrkapitányság vezetőjétől kapott dicsérő levél is fémjelzi a munkánkat. A rendszeres anyagi támogatásnak köszönhetően heti 3-4 szolgálatot tudunk adni egyenlőre, de az emelkedő üzemanyag árak és a 14,5 literes fogyasztású kocsival sokáig ez nem tartható fenn. A polgárőrök éves szinten Kb. 1200-1400 órát töltenek el szolgálatban ingyen és önkéntes alapon, több-kevesebb elismeréssel, és megbecsüléssel. A polgárőrök 2000-ben fokozott büntető jogi védelmet kaptak, közfeladatot ellátó személyek vagyunk. Hangsúlyt fektetünk a képzéseinkre is pl: polgárőr vezetők képzése, Bűnmegelőzési Szabad Egyetem előadásain vettünk részt. Kapcsolatunk jó a rendőrséggel és a szomszédos polgárőr egyesületekkel is első sorban Szentistvánnal és Bükkábránnyal.

Úgy gondolom, hogy a lehetőségeinkhez képest jól végeztük idáig a munkánkat, továbbra is tevékenykedünk Mezőnyárád lakosságának közbiztonságáért, itt élő emberek nyugalmáért szabadidőnkben, munka és család mellett. De ehhez az Önök és vállalkozók anyagi segítségére is szükségünk van, akik 150%-ban leírhatják az adójukból. A jövőben továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal.
 
Szajlai Gábor 
Elnök

KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasó! Kedves Látogató!

Községünk valamennyi lakosa nevében köszöntöm Önt weboldalunkon!

Önkormányzatunk kiemelt feladatának tekinti a község iránt érdeklődők korrekt, gyors és pontos tájékoztatását, ezért szeretnénk az internet biztosította lehetőségeket is felhasználni. Igyekszünk minden olyan információt a világhálón megosztani Önökkel, ami Mezőnyárád községgel kapcsolatosan érdeklődésre tarthat számot.

Külön figyelmet fordítunk az önkormányzati és intézményi munka megismertetésére, rendezvények, sikerek, események publikálására megosztására.

Az önkormányzat őrizni és gazdagítani igyekszik a község értékeit. Célunk, hogy Mezőnyárád nyugodt, egészséges, korszerű otthona legyen polgárainak és vonzó célpontja vendégeinek.

Bárdos József Szabolcs
polgármester

KAPCSOLAT

MEZŐNYÁRÁDI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3421 Mezőnyárád
Szent István király út 105.

Telefon: +36-49-425-255
Fax:       +36-49-425-242

E-mail: mezonyarad.hivatal@gmail.com