Nyitvatartás: Hétfő, Szerda, Péntek: 14.30 - 17.30

Múltunk - jelenünk:

A mezőnyárádi Községi Könyvtárat 1975-ben alapította az akkori Községi Tanács. A könyvtár egészen a közelmúltig nyilvános könyvtárként üzemelt, és az 1997. évi CXL. törvényben foglaltak szerint ellátta a települési könyvtári feladatokat.

2007 novemberében - részben anyagi megfontolásból - a könyvtár csatlakozott a mezőkövesdi Városi Könyvtárhoz és igénybe veszi annak mozgókönyvtári szolgáltatását.

Ennek értelmében a mezőnyárádi Községi Könyvtár 2007-ben lekerült a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről.

A mozgókönyvtári szolgáltatásnak és az ezzel járó anyagi támogatásnak köszönhetően a könyvtár megindult a fejlődés útján. Sor került egy tisztasági festésre, a függönyök és a kisbútorok cseréjére. Új híradástechnikai berendezések: TV, Hifi, DVD és videólejátszó, valamint számítógépek vásárlása vált lehetővé. Az internet is bevezetésre került, amit az olvasók térítésmentesen vehetnek igénybe. A könyvtár állománya meghaladja a 11 000 kötetet, melyben jelentős gyarapodást eredményezett a mozgókönyvtári ellátás során beszerzett kötetek száma. A gyűjtemény szabadpolcos rendszerben került elhelyezésre: szépirodalom, ismeretterjesztő szakirodalom és gyermekirodalom felbontásban. Újdonság könyvtárunkban a fokozatosan gyarapodó és szintén térítésmentesen kölcsönözhető DVD film állomány.

A könyvtár gyűjtőköre:

 1. A könyvtár teljes körűen gyűjti a magyar nyelven kiadott szépirodalmi műveket és a helyismereti szempontból fontos műveket.
 2. Szakterületek szerinti válogatással gyűjti a magyar nyelven megjelent kézikönyveket és segédkönyveket.
 3. Válogatva gyűjti az általános művelődést, a tanulást, a közélethez és a munkához szükséges tájékozódást szolgáló ismeretterjesztő és szakmai könyveket.
 4. A természettudományok, alkalmazott tudományok szakcsoportjait csak új kiadású művekkel gyarapítja, s a gyűjtés mélységét a változó igények szerint rugalmasan alakítja.
 5. Erősen válogatva és csak időleges megőrzéssel gyűjti - az olvasói igényeknek megfelelően - a magyar nyelvű napi-, heti- és havilapokat. 
 6.  A DVD filmeket és a nyelvi hanganyagokat szintén erősen válogatva, a mindenkori igényeket figyelembe véve szerzi be a könyvtár.

A könyvtár szolgáltatásai:

A könyvtár szolgáltatásait közvetlenül és korlátozás nélkül biztosítja az állampolgárok számára.

Támogatja a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló rendezvényeket, programokat.

A könyvtár alapszolgáltatásai ingyenesek. (Kivéve nyomtatás és fénymásolás.)

 1. Dokumentum kölcsönzés
 2. Helyben használat
 3. Könyvtárközi kölcsönzés
 4. Előjegyzés
 5. Tájékoztatás: a könyvtár állományáról hagyományos katalógus alapján. A számítógépes katalógus kiépítése folyamatban van.
 6. Ingyenes Internet használat
 7. Nyomtatás, fénymásolás
 8. Könyvtári órák szervezése igény szerint óvodás és iskolás gyerekek részére.

A könyvtárhasználat részletes szabályait a könyvtár írásba foglalja, a könyvtárban közzéteszi és a beiratkozáskor megismerteti azt az olvasóval.

A beiratkozás ingyenes.

KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasó! Kedves Látogató!

Községünk valamennyi lakosa nevében köszöntöm Önt weboldalunkon!

Önkormányzatunk kiemelt feladatának tekinti a község iránt érdeklődők korrekt, gyors és pontos tájékoztatását, ezért szeretnénk az internet biztosította lehetőségeket is felhasználni. Igyekszünk minden olyan információt a világhálón megosztani Önökkel, ami Mezőnyárád községgel kapcsolatosan érdeklődésre tarthat számot.

Külön figyelmet fordítunk az önkormányzati és intézményi munka megismertetésére, rendezvények, sikerek, események publikálására megosztására.

Az önkormányzat őrizni és gazdagítani igyekszik a község értékeit. Célunk, hogy Mezőnyárád nyugodt, egészséges, korszerű otthona legyen polgárainak és vonzó célpontja vendégeinek.

Bárdos József Szabolcs
polgármester

KAPCSOLAT

MEZŐNYÁRÁDI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3421 Mezőnyárád
Szent István király út 105.

Telefon: +36-49-425-255
Fax:       +36-49-425-242

E-mail: mezonyarad.hivatal@gmail.com