Tájékoztatás a 2018. évi kommunális adó és az iparűzési adóelőleg, illetve a gépjárműadó befizetéséről

 

F I G Y E L E M !

 

 

Az adóhatóság értesíti a lakosságot, hogy a 2018. évi kommunális adó és az iparűzési adóelőleg, illetve a gépjárműadó I. félévi részletének kamatmentes befizetési határideje:

2018. március 19.

 

A kommunális adó összege építményenként, egységesen évi: 4.000.-Ft

A 70. éven felüliek 50 %-os mentességben részesülnek, tehát az évi adó összege építményenként : 2.000.-Ft

 

A 2018. évi gépjárműadó összegéről határozatban kapnak értesítést.  Az I. félévi gépjárműadó befizetésének határideje a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 nap.

 

A befizetéshez szükséges készpénz átutalási megbízásokat az Önkormányzat minden adófizetőnek postázza, de a befizetés átutalással is teljesíthető.

 

Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámolásra, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámolás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

 

Kérem, hogy amennyiben a Borsod Takarék Takarékszövetkezetben kívánja befizetni az adóját, az összegeket - amennyiben szükséges - 5, és 10 forintra kerekítve írja rá a befizetési csekkekre.

 

Felhívom a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy akinek adóhátraléka van, az a hátralék megfizetését minél előbb teljesítse, mert amennyiben a tartozások kiegyenlítése nem történik meg, abban az esetben az Önkormányzat az adóhátralékok letiltásáról, végrehajtásról intézkedik.

 

 

Várnai Róbert

 jegyző


 

KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasó! Kedves Látogató!

Községünk valamennyi lakosa nevében köszöntöm Önt weboldalunkon!

Önkormányzatunk kiemelt feladatának tekinti a község iránt érdeklődők korrekt, gyors és pontos tájékoztatását, ezért szeretnénk az internet biztosította lehetőségeket is felhasználni. Igyekszünk minden olyan információt a világhálón megosztani Önökkel, ami Mezőnyárád községgel kapcsolatosan érdeklődésre tarthat számot.

Külön figyelmet fordítunk az önkormányzati és intézményi munka megismertetésére, rendezvények, sikerek, események publikálására megosztására.

Az önkormányzat őrizni és gazdagítani igyekszik a község értékeit. Célunk, hogy Mezőnyárád nyugodt, egészséges, korszerű otthona legyen polgárainak és vonzó célpontja vendégeinek.

Bárdos József Szabolcs
polgármester

KAPCSOLAT

MEZŐNYÁRÁDI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3421 Mezőnyárád
Szent István király út 105.

Telefon: +36-49-425-255
Fax:       +36-49-425-242

E-mail: mezonyarad.hivatal@gmail.com